FOTO/Ja si do të jetë xhamia më moderne e qytetit të Elbasanit

Foto në brendësi të Xhamisë moderne të Ballijes në qendër të qytetit të Elbasanit si dhe foto si ka qenë ajo në të shkuarën tregojnë ndryshimin arkitekturor këto 100 vitet e fundit.

Xhamia e Ballijes po shkon drent përfundimit dhe ndryshe nga të gjitha xhamitë e tjera në qytet ka arkitekturë moderne duke u përshtatur me kohën. Prej vitesh në ndërtim kjo xhami ka marrë shumë diskutime për formën e saj dhe funksionin në lidhje me kompleksin urban të qytetit të Elbasanit.