Degët e mësuesisë me 0-10 studentë, ja degët që shfaqin interes/ Vazhdojnë regjistrimet në UE

Procesi i regjistrimit të studentëve në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” vazhdon të jetë i hapur. Diën e dotme ka nisur faza e tretë e këtij procesi dhe do të mbyllet më 26 tetor.
Mësohet se këtë vit në UE kanë aplikuar 15 mijë studentë, ndërkohë që vërehet një interes i madh i studentëve për programet 2-vjeçare, ku vërehet se nga 2811 kuota 1434, ose 51% janë mbushur.
Më mirë në regjistrime paraqiten Fakulteti i Shkencave Mjekësore-Teknike, Fakulteti i Shkencave të Natyrës (programet dy vjecare), Fakulteti Ekonomik dhe më pas vijnë Fakulteti I Shkencave të Edukimit dhe Shkencave Humane.
Programet me numër të kufizuar regjistrimesh nga 0 deri 10 studentë janë 15 programe të mësuesisë për shkak të notës mesatare.
UE ka në total 94 programe studimi nga të cilat 35 programe të ciklit të parë Bachelor, 8 programe studimi dy vjecare diplomë profesionale, 50 programe të ciklit të dytë nga të cilat 32 master professional dhe 18 programe master I shkencave, dhe 1 program studimi të integruar në drejtësi.