Regjistrimi online/ Janë regjistruar 70% e nxënësve në Elbasan

Regjistrimi i nxënësve për klasat e 10-ta vijon të jetë online, pavarësisht rekomandimeve për t’iu kthyer regjistrimeve fizikisht në shkolla.
Në Elbasan regjistrimi online po zhvillohet në 18 shkollat e zonës urbane, ndërsa në 38 shkolla të zonave rurale procesi i regjistrimit kryhet fizikisht.
Duket se në fazën e dytë janë krijuar disa lehtësira dhe deri tani janë regjistruar 70 % e nxënësve krahasuar me pritshmëritë.
Procesi është shoqëruar me vështirësi dhe problematika, për pasojë për regjistrimet në klasat e para dhe të 10 kanë ndihmuar dhe specialistët e zyrave të Adisa-s. Duket se në këtë fazë janë marrë parasysh disa prej kërkesave të prindërve për përzgjedhjen e shkollës.