Urdhri për miratimin e strukturës së vitit shkollor 2024-2025

Publikohet zyrtarisht urdhri i strukturës së vitit shkollor 2024-2025 për sistemin arsimor parauniversitar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Në urdhër përcaktohen: fillimi dhe mbarimi i shkollës, pushimet si dhe datat e provimeve përfundimtare.

Përcaktohet data e nisjes së vitit të ri shkollor 2023-2024. Mësimi në të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar në vend, qofshin këto publike, apo private, do të nisë zyrtarisht në datën 9 shtator. Për secilin cikël të arsimit parauniversitar është detajuar struktura e plotë e vitit të ri shkollor, me periudhat në të cilat do të zhvillohet mësim, periudhat e pushimeve, si dhe afatet kur do të zhvillohen provimet kombëtare.

Për më tepër ju sjellim urdhrin e mëposhtëm.