Udhëzimi i plotë i Ministrisë së Shëndetësisë për shkollat, edhe ky vit do të zhvillohet në kushtet e pandemisë